Il·lusions òptiques

La vista ens confon, mira aquest vídeo de Honda, fixa’t com han creat il·lusions òptiques per desorientar el receptor:

Pot succeir que la imatge que construïm en el nostre cervell no sigui exactament igual al que estem veient. És a dir, determinades imatges o formes són captades pels sentits i interpretades pel cervell de manera que les veiem diferents de com són realment.

Les imatges ambigües són aquelles que poden ser interpretades de més d’una manera.

Fixa’t en aquestes imatges, què hi veus? Un triangle blanc sobre tres cercles de color vermell o tres sectors circulars disposats de manera que ens fan veure el que no hi ha?

Percepció, què veus?

Percepció, què veus?

Què hi veus? Una F i un dibuix en línies de color vermell o una F i un 1 de color blanc?

Percepció, F 1

Percepció, F 1

 

S’anomenen il·lusions òptiques aquelles imatges o formes que són percebudes de manera diferent de com són en la realitat, això és conseqüència del funcionament del nostre cervell.

 

Quin cercle del centre és més gran? O són els dos iguals?

Il·lusions òptiques

Il·lusions òptiques

Les línies són paral·leles o són obliqües?

Il·lusions òptiques

Il·lusions òptiques

Veus un quadre amb línies rectes o un quadre amb línies distorsionades?

Il·lusions òptiques

Il·lusions òptiques

Les línies verticals són paral·leles o són obliqües?

Il·lusions òptiques

Il·lusions òptiques

Les línies en diagonal són paral·leles o són obliqües?

Il·lusions òptiques

Il·lusions òptiques

Ara fixa’t amb aquests dos requadres A i B, creus que tenen el meteix color de gris? o un és més fosc que l’altre?

Són iguals A i B?

Són iguals A i B?

 

Pots veure la solució aquí en aquest gif animat:

Optical illusion greysquares

 

Les il·lusions òptiques de Akyoshi Kitaoka:

Web: Akyoshi Kitaoka

Have you ever had this kind of image as your screensaver on the computer? Did you always think it had some moving effect? Well, that’s just an illusion that makes you think the image is moving while it is just static. It is created because of the effects of different colors contrasts and shape positions. This is quite a cool optical illusion.

Akiyoshi Kitaoka is a Professor of Psychology at the College of Letters, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan.

In 1984, he received a BSc from the Department of Biology, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan, where he studied animal psychology (burrowing behavior in rats) and (at the Tokyo Metropolitan Institute for Neuroscience) neuronal activity of the inferotemporal cortex in Macaque monkeys.

After his 1991 PhD from the Institute of Psychology, University of Tsukuba, he specialized in visual perception and visual illusions of geometrical shape, brightness, color, in motion illusions and other visual phenomena like Gestalt completion and perceptual transparency, based on a modern conception of Gestalt Psychology.

 

Akiyoshi Kitaoka

Akiyoshi Kitaoka

Akiyoshi Kitaoka

Akiyoshi Kitaoka

Rollers - Akiyoshi Kitaoka

Rollers – Akiyoshi Kitaoka

Rotating Rrays - Akiyoshi Kitaoka

Rotating Rrays – Akiyoshi Kitaoka

The autum colour swamp 2010 - Akiyoshi Kitaoka

The autum colour swamp 2010 – Akiyoshi Kitaoka

 

Punts blanc o negres?

Veus puns blancs o negres?

Veus puns blancs o negres?

 

Il·lusions òptiques a publicitat:

Publicitat de Wonderbra

Publicitat de Wonderbra

Publicitat de Subaru

Publicitat de Subaru

Publicitat de Sony

Publicitat de Sony

Publicitat d'Audi

Publicitat d’Audi

 

Activitats per realitzar amb les TIC:

Amb aquesta aplicació Aplicació per crear il·lusions òptiques podeu fer una composició simètrica amb il·lusions òptiques (les recrtes es distorsionen) seguint el model del psicòleg i professor japonès Akiyoshi Akiyoshi KITAOKA. Es pot imprimir com una làmina de dibuix.

 

Anuncis