Les figures impossibles

Les figures impossibles són aquelles que poden ser dibuixades però que en realitat no es poden construir.

La representació gràfica (el dibuix, la pintura…) no és la realitat del món físic. La representació gràfica té les seves pròpies lleis, el seu propi llenguatge, la seva pròpia realitat. El món físic també té les seves lleis.

Figura impossible - Tribar (1958), de R. Penrose

Figura impossible – Tribar (1958), de R. Penrose

Figura impossible

Figura impossible

 

Figura impossible

Figura impossible

Maurits Cornelis Escher, 17 June 1898 – 27 March 1972), usually referred to as M. C. Escher, was a Dutch graphic artist. He is known for his often mathematically inspired woodcuts, lithographs, and mezzotints. These feature impossible constructions, explorations of infinity, architecture, and tessellations.
Més informació a: http://www.mcescher.com/

Maurits Cornelis Esche

Maurits Cornelis Esche

Ascending and descending, Maurits Cornelis Esche

Ascending and descending, Maurits Cornelis Esche

Les figures impossibles de José María Yturralde, pots veure més fotos d’imatges impossibles a la web:  http://www.yturralde.org/Paginas/Etapas/et04/index-es.html

 

Figura impossible de José María Yturralde

Figura impossible de José María Yturralde

Figura impossible de José María Yturralde

Figura impossible de José María Yturralde

Figura impossible de José María Yturralde

Figura impossible de José María Yturralde

 

Anuncis