Missatge visual

Comunicat visual casual o intencionat

Un comunicat visual casual és aquell que existeix sense que sigui el resultat de cap voluntat comunicativa.

Un comunicat visual intencionat és el que ha estat creat amb la voluntat de transmetre un missatge.

Una posta de sol seria un comunicat visual casual:

Mapa Isobares - intencionat

Posta de sol - Casual

Posta de sol – Casual

El llenguatge visual es basa en la percepció, en els condicionants culturals i fisiològics. Segons el nostre nivell cultural i la nostra experiència sabrem llegir missatges visuals més o menys complexos.

El missatge pot ser fàcil d’entendre, com el següent:

Sortida

Sortida

En canvi per entendre Jurament dels Horacis (1784), de Jacques-Louis David, ens faltaria saber més sobre el significat de l’obra:

Jurament dels Horacis

Jurament dels Horacis, Jacques-Louis David

Jurament dels Horacis (en francès Le Serment des Horaces) és una obra de Jacques-Louis David realitzada en 1784, abans de la Revolució francesa. El quadre té una dimensió de 330 x 425 cm i es conserva en el Museu del Louvre. És considerat el paradigma de la pintura neoclàssica.
Es representa el salut romà, amb el braç estès i el palmell cap a baix. El tema de la pintura té una perspectiva extrema patriòtica i neoclàssica; més tard es va convertir en un model a seguir per futurs pintors. Va augmentar la fama del seu autor i va permetre mantenir als seus propis estudiants.

El tema de l’obra és el compliment del deure per sobre de qualsevol sentiment personal. Els Horacis eren uns trigèmins masculins destinats a la guerra contra els Curiacis, també trigèmins masculins, per resoldre la disputa entre els romans i la ciutat d’Alba Longa. Aquesta pintura ocupa un lloc extremadament important en el cos de l’obra de David i en la història de la pintura francesa. Estem en l’època de guerres entre Roma i Alba, en 669 a. C. S’ha decidit que la disputa entre les dues ciutats s’ha de resoldre mitjançant una forma de combat inusual per dos grups de tres campions cadascun. Els dos grups són els tres germans Horaci i els tres Curiacis. El drama rau en el fet que una de les germanes dels Curiacis, Sabina, està casada amb un dels Horacis, mentre que una de les germanes dels Horacis, Camil·la, està promesa a un dels Curiacis. Malgrat els llaços entre les dues famílies, el pare Horaci exhorta als seus fills a lluitar contra els Curiacis, i ells obeeixen, malgrat els laments de les dones.

Mira el vídeo següent sobre el quadre Jurament dels Horacis:

Edu3.cat

 

Elements de comunicació:

L’emissor: és el creador del missatge visual.

El missatge: és l’objecte comunicatiu (una fotografia, un senyal de trànsit, un cartell, una pintura, etc.). En el missatge visual hi intervenen dos factors:

– La forma, que és la manera com el missatge es presenta, l’aspecte que determinen la composició dels elements plàstics (colors, formes, mesures, textures, etc.). És a dir, la forma és el significant o conjunt d’elements que configuren la imatge plàstica.

– El contingut, que és la informació que el missatge vol transmetre al receptor. El contingut fa referència al significat del missatge.

El receptor: és la persona o grup de persones que reben el missatge que envia l’emissor.

En les arts plàstiques la forma té la mateixa importància que el contingut i moltes vegades són el mateix.

Hi ha obres d’art que no pretenen comunicar cap significat. Per exemple les pintures de Mark Rothko, les seves obres volen connectar amb el receptor a partir de la contemplació mateixa de l’obra. Es pot comparar més amb la música que no pas amb la literatura. L’emoció arriba a l’espectador a partir de la vibració que li produeixen els elements plàstics, com ho fa la música amb els sons.

Mark Rothko

Mark Rothko

Joaquim Chancho, artista català, nascut a Ruidoms, Tarragona el 1943.

Pots veure les seves obres a http://www.joaquimchancho.com/

Joaquim Chancho

Joaquim Chancho

Anuncis