El color

El color llum = Color light

https://www.slideshare.net/secret/CHfqNS7PpPw1nf

La llum es una forma d’energia. L’energia lluminosa viatja en forma d’ones electromagnètiques. Només una part de les ones electromagnètiques són visibles per a l’ull humà. El conjunt d’ones visibles s’anomena espectre visible Com pots veure a la imatge de sota, l’ull humà només veu una part de tot el espectre electromagnètic, per sobre dels ultraviolats i per sota dels infraroigs:

Electromagnetic spectrum

Electromagnetic spectrum

La mescla del color de la llum s’anomena mescla additiva: (com més llum més clar el color de la llum)

Les llums primàries són la vermella, el verd i la blava. De la seva mescla surten totes les altres. La suma de les tres llums primàries dóna la llum blanca 

llums primàries

Llums primàries

Mescla de llums primàries = Llum blanca

Mescla de llums primàries = Llum blanca

RGB (red, green, blue) és l’abreviació internacionalment per a anomenar les llums primàries. Es pot trobar a dispositius elèctrics, ordinadors, programes de dibuix o càmeres fotogràfiques, és conegut com mosaic de Bayer (o The Bayer filter):

RGB - The Bayer filter

RGB – The Bayer filter

Has pensat per què hi ha més sensors verds en un mosaic de Bayer? Per què l’ull humà és més sensible al color verd i per tant necessitem captar més informació de llum de color verd.

Les llums secundàries són el cian, el magenta i el groc. Són el resultat de mesclar dues llums primàries.

Llum secundàries

Llum secundàries

Dues llums són complementàries si en barrejar-les s’obté la llum blanca. La llum complementària d’una llum primària és la secundària que formen les altres dues primàries.

Mescla de llums complementàries

Mescla de llums complementàries

Practica amb aquesta aplicació la barreja de colors llum:

Aplicació llum aditiva

Aplicació llum aditiva

Isaac Newton:

He proved relationship with light and colour by passing light through a prisma, the light was decomposed into a variety of coloured light: the rainbow colors.

When you see an object the feeling of white appears when it reflects all the incident light. Conversely, the sensation of black appears when all the incident light is absorbed.

Imagen1

Aquí podem veure quina llum arriba a l’ull si incidim llum blanca (R+G+B):

Una superfície de color vermell es veu vermell per què el vermell és l’única llum que arriba a l’ull, és a dir una superfície de color vermell reflecteix vermell i absorbeix el color verd i blau.

Una superfície de color groc es veu groc per què la llum que arriba a l’ull és el groc, és a dir una superfície de color groc reflecteix vermell i verd (la combinació de vermell i verd és groc) absorbeix el color blau.

Una superfície negra es veu negra per què no arriba cap llum a l’ull, és a dir una superfície de color negra no reflecteix cap llum i absorbeix tots els colors.

a4_02_absorcion_color

Una superfície magenta es veu magenta per què el magenta és la llum que arriba a l’ull, el magenta és una combinació de vermell i blau, i per tant absorbeix el verd.

Una superfície de color cian es veu cyan per què el cian és la llum que arriba a l’ull, el cian és la combinació de blau i verd, per tant la llum blava i verda serà reflectida i la llum vermella serà absorbida.

clip_image004

004

Color pigments = Pigment colours

La mescla de colors pigment s’anomena suma sostractiva per què com més llum posem a la mescla més fosc sortirà el color.

Els colors primaris (primary colors) són el cian, el magenta i el groc. De la seva mescla en surten tots els altres.

En angles s’utilitzen les lletres YMC (yellow, magenta and cyan) per indicar els colors primaris, les impressores tenen incorporat 4 tintes: el groc, el magenta, el cian i el negre i s’utilitza l’estàndard YMCK (on K és el negre). La mescla de les tres tintes ens dóna el negre, però per no gastar les tintes a les impressores, s’afegeix el negre com una tinta més.

Color pigments primaris

Color pigments primaris

Els colors secundaris (secundary colors)són el vermell, el verd i el blau. Aquests són el resultat de mesclar dos colors primaris.

Colors pigment secundaris

Colors pigment secundaris

Els colors terciaris (terciary colors) s’aconsegueix utilitzant el 100% d’un color primari i el 50% d’un altre color primari pròxim.

Color wheel

Color wheel

Els colors complementaris són parelles formades per colors oposats diametralment en el cercle cromàtic.

La mescla de les tres tintes primàries ens dóna el color negre:

Llum substractiva - negre

Llum substractiva – negre

Aquesta teoria, és molt més fàcil si utilitzem l’aplicació següent per entendre com funcionen les tintes:

Llum sostractiva

Llum sostractiva

 

Charles Augustus Young:

With the Additive synthesis, he showed that mixing three fully saturated coloured light, he could obtain white light by mixing the three fully saturated colored lights that are green, red and blue.

When we work with pigments or inks, the more colours we mix, the more the light is absorbed, until we reach black. This is called substractive mixture, which is the opposite of additive synthesis of colours. The primary colours of subtractive mixture are cyan, yellow and magenta. All three together mixed give black.

Un sistema de color additiu implica que s’emeti llum directament d’una font d’il·luminació d’algun tipus. El procés de reproducció additiva normalment utilitza llum de color vermell, verd i blau per a produir la resta de colors. Combinant un d’aquests colors primaris amb un altre de proporcions iguals produeix els colors additius secundaris: cian, magenta i groc. Combinant els tres colors primaris de llum amb les mateixes intensitats, es produeix el blanc. Variant la intensitat de cada llum de color finalment deixa veure l’espectre complet d’aquestes tres llums.

Les televisons i els monitors d’ordinador són les aplicacions pràctiques més comunes de la síntesi additiva.

La síntesi sostractiva explica la teoria de la mescla de pintures, tints, tintes i colorants naturals per a crear colors que absorbeixen certes longituds d’ona i en reflecteixen d’altres. El color que sembla que té un determinat objecte depèn de quines parts de l’espectre electromagnètic són reflectides per aquest, o dit a la inversa, quines parts de l’espectre no són absorbides. Combinant els tres colors primaris de llum amb les mateixes intensitats, es produeix el negre.

 

Imagen2

Imagen3

 

Paleta de colors:

Ara bé, per pintar quadres, normalment, no s’utilitzen els tres colors primaris (el magenta, el cian i el groc) per què són més difícils de trobar en pintura, i per tant, els colors que es fan servir com a primaris són: el groc, el blau i el vermell. Aquí tens una paleta de colors pigment, en anglès color wheel:

Color wheel

Color wheel

Paleta de color

Paleta de color

 

3zJuP Colour images

 

Hue: Color o to (també anomenat tint, matís, croma)

Quan parlem de To, (també anomenat hue, tint, matís o croma) ens estem referint als colors de l’espectre de la llum visible, des del vermell al púrpura. Així que, parlem de to vermell, to groc, to verd, etc. Dins de cada to trobem una enorme diversitat de matisos o de colors subjectius, per exemple el rosa, el bordeus, etc. són matisos del vermell. El To és una qualitat del color que ens permet diferenciar, anomenar i designar els colors. Quan parlem, per exemple, del color blau, en realitat només estem definint una de les seves qualitats: el to.

Normalment quan ens referim al color, realment estem pensant en el to. Tècnicament podríem dir que el to és la longitud d’ona dominant del color que veiem, o també que és cada un dels colors en ‘estat pur’. L’arc de Sant Martí podria ser un bon referent visual per pensar amb els diferents tons. Habitualment s’utilitza el cercle cromàtic per representar tots els tons.

Definim tons com la pròpia qualitat que té un color. Tons són tots els colors del cercle cromàtic, primaris, secundaris i intermedis sense mesclar amb blanc o negre. Podem dir que quan ens movem de l’esquerra o a la dreta en el cercle cromàtic es produeix un canvi de to.

 

 

ColorHex

The property of light by which the color of an object is classified as red, blue, green, or yellow in reference to the spectrum.

Hue is the most obvious characteristic of a color. There is really an infinite number of possible hues. A full range of hues exists, for example, between red and yellow. In the middle of that range are all the orange hues. Similarly, there is a range of hues between any other two hues. This color wheel shows each of its six colors with medium value, and high saturation.

Value (or brightness or luminosity): Valor

Valor o lluminositat és el grau de claredat o obscuritat d’un color.

Es mesura amb la quantitat de blanc o negre que té un color, i els seus valors van de màxima lluminositat (color blanc) a mínima lluminositat (color negre).

Quan un color ho barregem amb blanc dóna com a resultat aquest mateix color, però més clar. La lluminositat d’un color genera una escala cromàtica de valor que acaba en el blanc. D’altra banda, cada color té una lluminositat pròpia, per exemple el blau té una lluminositat més baixa que el groc, el vermell té més lluminositat que el violeta, etc.

values

Value is the lightness or darkness of a color. Light colors are sometimes called tints, and dark colors shades. All high saturation colors have medium values (because light and dark colors are achieved by mixing with white or black).

Saturation (or chroma): Saturació

A la teoria del color i a disciplines relacionades com la fotografia, la saturació o puresa és la intensitat d’una tonalitat específica. Es basa en la puresa del color, una tonalitat molt saturada té un color viu i que ressalta; en disminuir la saturació, el color es torna més dèbil i grisós.

Els seus valors van de una quantitat màxima (color saturat o pur) a una quantitat mínima (color totalment gris).

La saturació es pot variar afegint blan, negre, gris o el color complementari.

Si s’anul·la completament la saturació, el color es transforma en una tonalitat de gris. En conseqüència, per exemple, la dessaturació d’una fotografia digital és una de les tècniques amb què es pot transformar una imatge en color en una en blanc i negre. Per dessaturar un color en un sistema sostractiu (com l’aquarel·la) s’hi pot afegir blanc, negre, gris, o el color complementari.

És la intensitat cromàtica o puresa d’un color. Quan un color pertany al cercle cromàtic es diu que està saturat, que té el màxim poder de pigmentació, de coloració. Però no sempre ens trobem els colors purs, sinó que se solen veure compostos per mescles complexes, amb quantitats desiguals de colors primaris. Per canviar la saturació d’un color cal barrejar-ho amb el seu complementari i, així, s’obté l’escala de saturació o de grisos. La màxima saturació d’un color és aquella que es correspon a la pròpia longitud d’ona de l’espectre electromagnètic i no té absolutament de blanc i negre. La pèrdua de saturació d’un color pot produir-se afegint-li blanc o barrejant-lo amb el seu complementari, el que donaria un color neutre.

La saturació defineix la intensitat o grau de puresa de cada color. Els seus valors es mouen des del seu màxim, qualsevol color pur, fins al seu mínim que correspondria a un to de gris. Popularment quan diem que un color és molt viu o intens significa que està molt saturat.

saturation

Saturation is the purity of a color. High saturation colors look rich and full. Low saturation colors look dull and grayish.

Exemple: amb aquest vestit de color vermell, utilitzant programes d’editors d’imatge com el GIMP o PHOTOSHOP, podem canviar el vestit del color que volguem amb l’eina següent:

Gimp:  Menú: Color > To-Saturació avançat

Photoshop:  Menú: Ajustes > Tono-Saturación

 

Resultat:

 

Prova de canviar el to, la saturació i la lluminositat d’aquesta fotografia:

 

 

Canviar barques a vermelles: canviem el to blau per vermell.
Saturació del llac: saturem cians
Més saturació i menys lluminositat al cel

 

Anuncis