El còmic

L’home, des de les primeres pintures del paleolític (~20.000 aC) ha utilitzat les imatges per a narrar, per a explicar històries. Com veiem en les coves, les pintures rupestres, es representaven escenes de caça en què fins i tot se suggeria el moviment, també els frontals romànics i els retaules gòtics, que què hi ha diferents imatges que formen un conjunt que explica la vida d’algun personatge.

En aquesta pintura romànica es representra l’acció de la lapidació en el temps. Hi ha un abans, els que llancen les pedres, i un després, el màrtir que rep el cop de les pedres.

pintura-rupestre

Pintures rupestres amb escenes de caça:

pintuira-rupestre

Al frontal romànic de Durro veiem que l’espai està dividit en fragments on s’expliquen gràficament diferents moments de les tortures que van patir els dos màrtirs. Aquests diferents fragments suggereixen el pas del temps. L’estructura d’aquest frontal recorda la d’una pàgina de còmic.

El Durro

El còmic

El còmic és un tipus de comunicació gràfica molt proper als mitjans audiovisuals, ja que explica històries que es desenvolupen en el temps combinant imatges, que representen moviment, amb textos que fan parlar els personatges i que suggereixen efectes de so. L’ordre habitual de lectura —d’esquerra a dreta i de dalt a baix— proporciona la sensació de successió d’esdeveniments, de pas del temps.

L’origen del còmic, tal com es coneix avui dia, cal buscar-lo en la competitivitat dels principals empresaris de la premsa americana, que al final del segle XIX van intentar atreure els lectors incloent petites històries gràfiques en els seus suplements dominicals.

El dibuixant Richard Felton Outcault és considerat el pare del còmic. L’any 1895 va començar a publicar el seu famós personatge The Yellow Kid en el diari New York World.

THEyellowkid

El nen de The Yellow Kid no parla, podem veure com els seus pensaments apareixen escrits en el seu vestit groc.  El seu èxit va fer que aparegués als suplemements dominicals als diaris.
El nom de còmic ve de l’argument còmic i burleta de la majoria de les primeres històries.

El 197o es crea a Catalunya el TBO. L’èxit d’aquesta publicació va fer que els còmics s’anomenessin tebeos en el nostre pais.

TBO

Elements del còmic

El còmic té uns elements propis:

La vinyeta. És la unitat bàsica de la narració. Normalment està limitada per una línia que pot tenir moltes formes i ser de mides diferents. Fins i tot pot no existir cap línia.

La bafarada. És el lloc que s’utilitza per a inserir els diàlegs, els pensaments o els sons emesos pels personatges.

El cartutx. És normalment un espai rectangular en què apareix la veu en off del narrador de la història.

Les onomatopeies. Són representacions escrites de sons. En el còmic tenen molta utilitat, ja que serveixen per a representar elements sonors que no són diàleg.

Les metàfores visuals. Són imatges que representen una idea, un sentiment…

Les línies cinètiques. Tenen la funció de crear sensació de moviment als objectes i les persones.

Comic elements definitions in English:

Panel: Individual frame or single drawing. Depicts a single moment in time.

Speech bubble or speech balloon: are used to tell your readers what each character in your comic strip is saying and feeling.

Caption: Narrative device to convey information that cannot be communicated by speech.

Onomatopoeias: pictural representation of a sound effect

Visual metàfores: images that convey and ideo or thought

kinetic lines: their function is to create movement to objects or person

comicelements

Les onomatopeies en català (segons vikipèdia):

Onomatopeies referides a sons diversos

 • atxim, atxem: Onomatopeia de l’esternut.
 • bum: Onomatopeia que reprodueix el soroll d’una explosió, d’un cop fort. El bum d’una barrina.
 • buu: Onomatopeia que reprodueix el soroll d’un fantasma o d’algú que ens vol fer por.
 • catacrac: Onomatopeia per a representar el soroll que fa una cosa que es trenca, que cruix, per a indicar ruptura, etc. No heu sentit un catacrac?
 • catric-catrac, catacric-catacrac/catacroc: Onomatopeia amb què és designat el soroll que fa l’anar i venir d’una màquina, una eina, com el teler, un sedàs, etc.
 • catrinc-catrinc o catrinc-catranc: Onomatopeia del soroll de les peces que s’entrexoquen en una butxaca, d’esquella o de tot altre so metàl·lic.
 • clap-clap: Imitació del soroll de picar de mans, especialment per aplaudir, i també del riure.
 • crac: Representa el soroll sec que fa una cosa que es trenca. Heu sentit el crac de la pota de la taula?
 • crec: Representa el soroll d’una cosa que es trenca.
 • cric-crac: Imitació dels sorolls de dos xocs successius produïts en un mecanisme.
 • flist-flast, fliu-flau: Onomatopeia que imita el soroll de dos bufetades que hom venta l’una darrere l’altra.
 • fru-fru: Soroll produït per un fregadís lleuger, especialment el que fa un teixit de seda.
 • gori-gori: Onomatopeia que simula un cant fúnebre.
 • ning-nang, ning-ning, ning nong, bim bom : Onomatopeia amb què hom designa el so repetit d’una campana.
 • nyac: Onomatopeia que expressa especialment el soroll que fan dues coses que, acostant-se violentament, n’enclouen una altra; per exemple, una mossegada atrapant un tros de menjar
 • nyam-nyam: 1 Onomatopeia de l’acció de menjar. 2 fer nyam-nyam [en llenguagte infantil] Menjar. Vine, faràs nyam-nyam.
 • nyec: 1 Onomatopeia d’un grinyol, d’un gemec, de gos, d’ànec o d’altres animals que fan un crit semblant. 2 Criatura molt petita.
 • nyic-nyic: Onomatopeia d’un soroll insistent i desagradable o d’una persona que es fa molesta amb la seva insistència.
 • nyigo-nyigo: Onomatopeia amb què hom imita el so d’un violí, d’un violoncel, etc., especialment mal tocat.
 • paf: Onomatopeia amb què hom expressa el soroll que fa algú o alguna cosa en topar violentament contra el sòl, contra una persona o una cosa.
 • pam, pum: Onomatopeia que imita un tret, un colp violent.
 • pif-paf: Onomatopeia que reproduïx el soroll de dues bufetades donades l’una darrera l’altra, de dos cops de puny, etc.
 • plof: Onomatopeia per a representar el soroll que fa una cosa que cau damunt un cos bla o hi topa.
 • taf-taf: Onomatopeia que reprodueix el soroll d’un motor d’explosió.
 • tic-tac: Onomatopeia que imita el so d’un rellotge.
 • tris-tras: Onomatopeia amb què hom designa un caminar seguit, deliberat, devers un punt concret.
 • toc-toc: Acció de picar a la porta.
 • tururut: Onomatopeia que imita el so de la trompeta.
 • xac: Onomatopeia que denota el soroll d’un xoc violent. Des d’aquí vaig sentir el xac.
 • xap, patatxap: Onomatopeia del soroll que fa un cos en caure tot llarg a terra, a l’aigua. Va relliscar, i xap!, va caure llarg com era al fanguissar.
 • xec: Onomatopeia que imita el soroll d’un cop, d’un xoc.
 • xip-xap: Onomatopeia imitant el xipolleig d’una massa líquida.
 • xit/xxxt: 1 Onomatopeia del crit de l’òliba, el mussol i altres ocells nocturns. 2 Òliba, mussol o altres ocells nocturns. 3 Interjecció per a demanar o imposar silenci.
 • xup-xup: Onomatopeia que reprodueix el bullir lent d’un líquid, com, per exemple, el suc d’un guisat, la llet, etc.
 • zum-zum: Onomatopeia que reprodueix una remor sorda i contínua, com, per exemple, d’un insecte.

 

Onomatopeies referides als sons dels animals:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Onomatopeia

 

Animal onomatopoeias in English:

bee: buzz (also written bzz)
bear: grrr*, growl
birds: cheep-cheep*, chirp, tweet*, squawk
cats: meow, purr
chicken: cluck (or cluck-cluck)
cow: moo
dog: arf*, woof* (or woof-woof), ruff* (or ruff-ruff), bow wow*, bark
dove: coo
donkey: hee-haw
duck: quack (or quack-quack)
frog: croak, ribbit (or ribbit-ribbit)
horse: neigh
lion: roar
sheep or goat: baa*
pig: oink (or oink-oink)
mouse: squeak (or squeak-squeak)
owl: whoo-whoo
rooster: cock-a-doodle-doo*
snake: hiss
tiger: grrr*, raaa*, growl, roar
turkey: gobble (or gobble-gobble)
wolves: ou ou ouooooo*, howl

Onomatopèies:

Onomatopoeias (English)

 

comic-book-words-onomatopoeia_23-2147491118 (1)

 

017940113

ono2

Storyboards:

A storyboard is a graphic representation of how your story (comic, video, book, film, etc.)  will be.

Gone with the Wind (1939)
Director: Victor Fleming
Storyboard Artist: William Cameron Menzies

comic-3604516ff900a5da26617faccfa088f7

Psycho (1960)
Director: Alfred Hitchcock
Storyboard Artist: Saul Bass

comic-1613c5707da88cce10379b881e168e5b

 

The character:

Define your character:

cares-comics

comic-faces-2n

comic-d8535725d0d1a10ac8e34577a1792fd9

comic-d6ca3b2f1acd694deea7f8f0c299ae43

comic-6f6926e3c71975d7b4dd6d440f0e5899 comic-5ef64caf40edc524cdd89c9a39b337ac comic-1977d4baa65828b7e6bdc7aed1c4a202 comic-1c7860c1f0d9b2f235a1d77a1bb5fd36 comic-98838f906b9cb08113b3649816fa0ea3 comic-a2292e278c91e491549e9f5b68bb4388Once you have selected your character, now try to draw different expressions of your character:

comic-b3754a9f2d2f1f2e3f9a1e001f8f7bb7 comic-3deb5b777eeaadfc2226573719cff21c comic-faces-1

 

comic-face-5b comic-face-6b comic-face-7b comic-face-8b

 

 

Try to draw different body shapes:

comic-56b8abd3d87551f3f52042e077de0e7f comic-3-7525fc622cb2763b1fb0b8950ac8d4e5 comic-56b8abd3d87551f3f52042e077de0e7f copia

 

The character:

 

You need to specify some features of your character, let’s take an example of Spiderman:

 

His real name is: Peter Parker
He is a superhero
He is about 25 years old
He was born in New York
His wife is Mary Jane Watson
He has got an aunt called May Parker
He is a scientist and photographer at the Daily Buggle
Some of his enemys are: Green Goblin, Doctor Octopus, Vernon Carnage, The Sandman and The Lizard
He has super-human agility similar to spiders
He can adhere to walls and other surfaces

 

MANGA:

El terme MANGA significa:
Man = informal
Ga = Dibuix

 

ANIME: Dibuixos animats
És una abreviació de la paraula
“animació” en japonès

Els trets principals són:

En blanc i negre (la portada pot ser en color)
Es llegeix de dreta a esquerra, com l’escriptura tradicional japonesa
Ulls grans i rodons (influència dels dibuixos americans de Disney)
Ulls lluminosos (mostra un reflex blanc)
Cara rodona
Traç simple de línies
Barbeta en forma com de pentàgon
Cabells voluminosos i únics buscant la personalitat del personatge
Boca petita
Nas petit

 

MANGA – ASTRO BOY

Osamu Tezuka:
Va crear Astro Boy al 1952

Al 1963 el matieix Osamu va realitzar el primer anime amb Astro Boy
i va ser conegut a tot el món.

 

MANGA – AKIRA

 

Al 1988:
El manga es fa internacional gràcies a l’adaptació del manga Akira de Katsushiro Otomo

 

Altres series importants van ser:
Mazinger Z
Robotech
Gundam
Dragon Ball
Sailor Moon

 

MANGA – TIPUS

Kodomo: per petits
Shonen manga: per nois adolescents
Shojo manga: per noies adolescents
Seinen manga: a homes joves i adults
Josei manga: a dones joves i adults

 

ANIME

 

Anuncis