Geometria a l’espai

Exericis – Perspectiva frontal: Lletra “L”

Exericis – Perspectiva frontal: Mosaic

Exericis – Perspectiva frontal: Casa

Exericis – Perspectiva obliqua: Lletra “L”

Exericis – Perspectiva obliqua: Lletres “IF”

Anuncis