Geometria a l’espai

Les 3 dimensions

Giotto, Brunelleschi, Masaccio, Alberti, da Vinci… tots aquests artistes van començar a aplicar a les seves obres la perspectiva. Mostra com s’ha aconseguit al llarg de la històra representar les tres dimensions i quines són les regles de la perspectiva:

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19351

Exericis – Perspectiva frontal: Lletra “L”

Exericis – Perspectiva frontal: Mosaic

Exericis – Perspectiva frontal: Casa

Exericis – Perspectiva frontal: Escala

Exercicis – Perspectiva frontal: Número 4

Exercicis – Perspectiva frontal: Objecte

Exericis – Perspectiva obliqua: Lletra “L”

Exericis – Perspectiva obliqua: Lletres “IF”

Exericis – Perspectiva obliqua: Objecte

Anuncis