La Gestalt i la Llei de la pregnància

La Gestalt

Max Wertheimer (1880-1943) i els seus ajudants Wolfgang Köhler (1887-1967) i Kurt Koffka (1886-1941) són els fundadors de la teoria de la Gestalt o teoria de la forma.

La teoria de la Gestalt diu que el nostre cervell tendeix a percebre els objectes en configuracions o totalitats organitzades i fàcilment recognoscible. És a dir, el cervell fa la millor organització possible dels elements que percep, de tal manera que veiem el conjunt d’objectes com un sol objecte en comptes de parts diferents i separades.

La teoria de la Gestalt està formada per diferentes lleis, són les següents:

La llei de la pregnància:

Es considera la llei principal de la teoria de la Gestalt. La llei de la pregnància diu que  davant d’un conjunt desorganitzat d’estímuls visuals (imatges, ratlles, punts, colors, formes, figures, etc.), tendim sempre a organitzar-lo, cerquem la regularitat, la claredat, la simetria, etc., és a dir, la més gran simplicitat possible: la millor gestalt. Aquí veiem el conjunt de línies com un sol dibuix, i reconeixem el tigre, el cervell no reconeix objectes o línies separades.

gestaltE3PF2004 copia

Llei de la proximitat:

Davant d’estímuls semblants, tendim a percebre agrupats els que estan més propers, és a dir, els propers o semblants es capten com part d’una mateixa figura. Per exemple: el conjunt de línies verticals es percep abans com uns grups de parelles que no pas com un conjunt de línies.

prxm

fig5-7

Proximitat

Llei de la semblança:

Tendim a percebre agrupades les formes semblants, per exemple aquí podem veure columnes abans que files, és a dir, percebem més fàcilment si formen columnes de figures semblants que no pas si formem files horitzontals.

 

 

smjzEn aquest cas, percebem més fàcilment la V d’estrelles blanques, que no pas files o columnes de diferent composició.

AGSLGestSemejanza

Semblança

Llei del tancament:

Tendim a tancar mentalment les formes que percebem obertes i incompletes. Les formes obertes creen incomoditat i tendim a tancar-les.

ley_clausura

Blogit_logo_carrefour

El logo de carrefour es percep la “C” de Carrefour.

Llei de la continuïtat:

Agrupem els que tenen una continuïtat de forma.  Unim visualment els estímuls que determinen línies rectes o corbes.

Aferrerga_Semejanza cierre

Llei de la simetria:

Agrupem els elements separats per un eix de simetria, aqui el blau és veu com el fons i el verd com figures de columnes.

simetria-1

 

En aquest cas, percebem 3 grups simètrics, un és [ ], l’altre és { }, i l’altre és ( ):4-Ley-de-simetria

Simetria

Llei del contrast:

Tendim a percebre abans una forma que es distingeix de la resta per la seva singularitat. Percebem abans el quadrat negre que els altres cercles blancs.

Contrast

Contrast

Contrast

Llei de fons i figura:

Edgar Rubin (1886-1951) va aportar els conceptes de fons i figura.
La tendència a la millor gestalt possible fa que percebem els estímuls més fàcilment recognoscibles com una figura i que considerem la resta del camp visual com a fons.

cartel1a
En aquest exemple què veiem? Una copa o unes cares?

Es pot considerar que la percepció més simple és reconèixer com a figura una copa i com a fons la resta de color blanc. Però de vegades no podem decidir quina és la millor gestalt, ja que les dues formes tenen el mateix nivell de simplicitat i de claredat.

Què veiem? Unes fitxes d’escacs? O unes figures humanes?

Captura-de-pantalla-2014-06-11-a-las-11.48.02

 

lleis-gestalt-de-percepci-5-728

Exemples a la publicitat:

 

Fons figura: similitud amb la copa de Rubin

fons-figura-2

 

lleis-gestalt-de-percepci-fons

Fons i figura

 

 

Fons i figura

Fons i figura

Fons i figura

Proximitat:

Proximitat

Proximitat

 

Semblança:

Semblança

Semblança

Contrast:

Contrast

Contrast

lleis-gestalt-de-percepci-contrast

Contrast

 

Contrast

Contrast

Tancament:

lleis-gestalt-de-percepci-tancament

Tancament

Tancament

Tancament

 

Tancament

Tancament

 

Tancament

Simetria:

Simetria

Simetria

 

Experiència: Has de tenir coneixement per entendre la imatge

the-beatles

Absolut Angkor

Anuncis